Tjänster

Vi arbetar med konservering och restaurering av konst. Nedan följer en beskrivning av de tjänster vi utför. Mestadels utförs arbetet i min ateljé på Arsenalsgatan 3 (larmad samt försäkrad) men när omständigheterna så kräver och tillåter kan även arbeten/hembesök samt inspektioner utföras på plats hos kund.

Målningar

De typer av målningar vi konserverar och restaurerar inkluderar oljemålningar, akryl och blandteknik på duk och pannå. Vi arbetar både med äldre och modern konst.

Åtgärder kan exempelvis vara:

 • Ytrengöring och behandling (smuts, tobaksrök, damm, brandrök, mögel etc)
 • Borttagning av fernissa/omfernissning
 • Regenerering av befintlig fernissa
 • Borttagning av gamla retuscher/påmålningar
 • Retuschering av färgbortfall i måleri
 • Konsolidering av färglagret
 • Lagning av revor och hål
 • Korrigering av deformationer i duken
 • Kantförstärkning
 • Omspänning av duk
 • Konsolidering av trä (pannå)
 • etc

Skulpturer

Restaurering och konservering av skulpturer av trä (polykroma).

Vi utför exempelvis rengöring/sanering, återfästning/konsolidering av flagande färg och förgyllning, retuschering av färgbortfall samt återlimning av lösa trädetaljer.

Ramar

Restaurering och konservering av ramar, exempelvis rengöring, återfästning av flagande färg och förgyllning, retuschering av färgbortfall, återlimning av lösa trädetaljer samt återuppbyggnad av bortfallna delar.

Tillståndsrapporter

Vi undersöker, bedömer och dokumenterar tillståndet av en målning eller skulptur enligt internationell standard för tillståndsrapporter (condition reports).

Tillståndsrapporterna kan användas vid försäljning, värdering eller försäkring av ett konstföremål.

Tillståndsbedömning kan utföras på plats hos kund eller i ateljén på Arsenalsgatan.