Tjänster

Konservatorstjänster

Vad vi kan hjälpa dig med


Våra konservatorstjänster


Nedan följer en beskrivning av de tjänster vi utför. Mestadels utförs arbetet i min ateljé på Arsenalsgatan 3 (larmad samt försäkrad) men när omständigheterna så kräver och tillåter kan även arbeten/hembesök samt inspektioner utföras på plats hos kund.

Målningar

Konservering och restaurering av målningar på duk och pannå.

Ramar

Konservering och restaurering av ramar.

Skulpturer

Konservering och restaurering skulpturer.

Tillståndsrapporter

Framtagande av tillståndsrapporter över målningar och andra föremål enligt internationell standard.

Målningar

De typer av målningar vi konserverar och restaurerar inkluderar oljemålningar, akryl och blandteknik på duk och pannå.


Åtgärder kan exempelvis vara:

 • Ytrengöring (smuts, tobaksrök, damm, brandrök etc)
 • Borttagning av fernissa
 • Omfernissning
 • Regenerering av befintlig fernissa
 • Borttagning av gamla retuscher
 • Retuschering
 • Konsolidering av yta (fjällning  eller pulvrisering färg- och pigmentskikt)
 • Borttagning och behandling av mögel , yta blommar och blekning
 • Reparation av revor och hål
 • Korrigering av deformationer och snedvridningar
 • Strip och full foder
 • Omspänning av duk
 • Substrat reparation ( målningar ombord )
 • Fyllning och Ifyllnad områden förlust


Ramar

Restaurering och konservering av ramar, exempelvis rengöring, återfästning av flagande färg
och förgyllning, retuschering av färgbortfall, återlimning av lösa trädetaljer samt
återuppbyggnad av bortfallna delar.


Skulpturer

Restaurering och konservering av skulpturer av trä (polykroma).
Vi utför exempelvis rengöring/sanering, återfästning/konsolidering av flagande färg och
förgyllning, retuschering av färgbortfall samt återlimning av lösa trädetaljer.


Tillståndsrapporter

Vi undersöker, bedömer och dokumenterar tillståndet av en målning eller skulptur enligt internationall standard för tillståndsrapporter (condition reports).

Våra tillståndsrapporter kan användas vid försäljning, värdering eller försäkring av ett konstföremål.

Tillståndsbedömning kan utföras på plats hos kund eller i ateljén på Arsenalsgatan.


Konservatorsateljé

Sonia León


Arsenalsgatan 3, 111 47 Stockholm

08 678 77 78    070 766 61 21

sonia@leonkonservatorsatelje.se

LinkedIn: www.linkedin.com/in/sonialeonkonservator